Przedszkole nr 300
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 300 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 
Zasady funkcjonowania
Treść

Przedszkole Nr 300 jest przedszkolem publicznym, które:

1)   zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

2)    realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

3)  przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4)  zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący. Placówka jest czynna 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 17.30.

 

Wychowaniem  przedszkolnym obejmuje  się  dzieci od początku  roku    szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym  dziecko  kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Do przedszkola może być przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku.

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125. 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów.

 

Opiekę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w każdej grupie pełnią dwie nauczycielki, pracujące w systemie zmianowym.

Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola oraz zaopiniowany przez związki zawodowe i mazowieckiego kuratora oświaty a także zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

Rekrutacja pracowników  odbywa się w oparciu o przepisy prawa administracyjnego  i regulamin zatrudniania pracowników samorządowych, niepedagogicznych.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.kzawadzka 27-09-2011
Aktualizujący Wegera Izabela 12-06-2018
Zatwierdzający Maliszewska Jolanta 15-06-2018
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-06-2018
Liczba odwiedzin: 1076
Rejestr zmian